VIDEO- Dy Javë Rresht Në Ope’racione, Shikoni Gjendjen E Këtij Kirurgu

Një kirurg i rr’ask apitur nga puna e tij është rrë zuar dy herë, duke th y*er edhe dhëmbët. Pas dy javësh ope/raci one rresht, kirurgu shfaqet e lodhur. Ai është rrëz uar njëherë në ashensor dhe njëherë tjetër në parkingun e makinave. In c’ide nti ndodhi natën e Vitit të Ri në Provincën S ichuan në Ki në..shtype rek.lamend he shiko vi.deon e plote