I Dh.embte I Gjithë Trupi, Doktorët Sho.ko.hen Nga Çfarë I Nxorën/ VIDEO

Një video e filmuar në një seancë ope.raci.oni në Kinë, tregon momentin kur një ngjalë hi.qet nga trupi i një pa.cienti i cili u an.ko.nte vazhdimisht se kishte dhe.mb.je në trup.Videoja mori më shumë se 50.000 shikime në më shumë se 24 orë. Kirurgu e heq me kujdes ngjalën nga trupi i pa.cientit me mjetet e tij ndihmëse. Sipas pa.cientit ngjala ishte futur në trupin e tij pasi ai ishte kaps dhe nga ato që kishte dëgjuar ngjala mund ta shëronte.shtype rek.lamen dhe shiko vi.deon e plote