TIRANË: BURRl NISET NË NJË UDHËTIM, GRUAJA I DËRGON NJË MESAZH QË NUK lSHTE PËR TË…

Lajm

Por disi gab im isht, mesazhi me tekstin: “Eja, burri im shkoi në një udhëtim”, shkoi jo për shoqen e saj Elenita, por për burrin e saj.Burri në ze mëri m e sipër e telefonon menjëherë:“Kush, nëse mund të ma thuash, kë ftove, ndërsa unë jam në udhëtim?”,– ia kthen ai.Ajo menjëherë ia shpjegon situatën dhe siç duket ai e besoi.Në mbrëmje, në kohën e caktuar erdhi Elenita.Pasi porosisin pica, bisedojnë dhe qeshin, në derë qëndron Jorgo, miku i burrit.

Ai thotë se, kishte ardhur për një kaçavidë, hyn në apartament, duke shqyrtuar çdo dhomë. Sigurisht, nuk kishte asgjë të paz ako ntë apo tra d hti.Këtu qëndron proverba “Beso, por verifiko”, pasi edhe pse kjo tingëllon ko ntra dikt ore, ju gjithçka duhet gjithmonë ta verifikoni, dhe jo vetëm për faktin se ju jeni larg, por edhe sepse mund të ma shtr ohe ni.shtype rek.lamen dhe shiko vi.deon e plote