Tenton të mb.ysë vjehrrën, por bëhet gazi i internetit /VIDEO

Lajm

Kjo ngjarje ka ndodhur në Indi dhe është pak e paz ak on të.Procesi i di vor cit midis Sangetaa Jain dhe burrit të saj është në proces e sipër por kjo nuk e ka ndal uar nusen e shtëpisë që prej 7 vitesh të te nto jë të vr a së vjehrrën e saj 70-vjeçare.Kjo nuk është hera e parë, pasi i shoqi e ka de no ncu ar në p oli ci por ata nuk e kanë marrë seriozisht.Ky i nc ide nt i tm er rs hëm i cili pothuajse nuk përfundoi në tr agj ed i, u filmua nga një kamer e fsh ehtë e vendosur në shtëpi ku pas kësaj nusja u bë gazi i botës me pub l ik imin e videos në internet.shtyep re kklamen me posht per vi.deo ne plote