Rrëfimi rrëq.ethës i familjes: Kjo kukull është pu.shtuar nga dj.alli, ja si na mas.akron natën…

Lajm

Një familje nga Peruja deklaroi se po jetojnë një m ak th pasi shtëpia e tyre është pus ht uar nga një shpirt d jal lë zor i cili donte t’i v ri st e.Anëtarët e familjes raportuan ak tiv i tet të p az ak ontë p ar an or mal në shtëpi nga kukullat e pu sht ua ra nga ky dj all.Pavarësisht pamjes engjëllore, ata thonë se kukulla po përpiqet të shfa ro së familjen. Ata kanë deklaruar se kanë parë drita dhe kanë dëgjuar zhurma të çu dit sh me, gër vis htj e kudo në muret eshtëpisë së tyre.

Mamaja e 3 fëmijëve, Ivonne ka rrëfyer se kukulla ka 7 vite që i kryen këto gjëra kur ata janë në gjumë.Përdoruesit e rrje te ve so ci ale e kanë etiketuar si “Anabelle nga Peruja” pikërisht si protagonistja e filmit h or r or me të njëjtin titull. Kukulla bën zhurma të çu di tsh me edhe kur asnjë nuk e mban në dorë.Arsyeja e pas hpje gue sh me është pse ata nuk thjesht e he dhin në koshin e plehrave.shtype rek.lamen dhe shiko vi.deon