HISTORlA E GRUAS QË DY.SHONTE SE SH.ERRl NË SHTËPI VININ NGA SYRl I KEQ. PAS 32 VITESH,AJO QË GJETI NË SHTËPI I LA TË GJITHË PA FJALË…

Lajm

Të gjitha shpresat kishin hum bur, kur një mrekulli e vërtetë ndodhi pa pritmas. Michelle Havrilla kurrë nuk mendoi se ajo mund ta shihte dhe ta gjente përsëri fustanin e saj të dasmës.Menjëherë pas martesës, e festuar në vitin 1985, ajo e dërgoi atë në pastrim k imik për ta larë dhe ruajtur atë.Por lavanderia e hu mbi fustanin dhe gruaja nuk mori më vesh asgjë për të për 32 vjet. Madje ajo mendonte se kjo gjë ishte një shenjë e fatit të k eq.

Veshja e saj e dasmës ishte larë në lavanderi, por ishte dërguar në një adresë të ga buar.Prej vitit 1985 e deri sot, ajo veshje ishte mbajtur në papafingo të familjes Bartlebaugh që nuk ishte vënë në dijeni për gab imin e pa fat.Ndërsa Ame Bartlebaugh shkoi në papafingo për të provuar për martesën e saj fustanin e dasmës që kishte veshur nëna e saj, bëri zbulimin se kjo veshje dasme nuk i përkiste familjes së saj. Menjëherë telefonoi po lici në, e cila i tha asaj të përdorë mediat socia le, një mënyrë shumë efektive për të komunikuar.shtype reklamen dhe shiko v.deon