Çifti b.llokon tr.afikun, arsyeja do te ju le pa fjale (VIDEO)

Lajm

Mijëra njerëz u mboldhën në qendër të Los Angeles për të pro te stu ar zgjedhjen e Do nald Tr ump si pre sid ent, por një çift në mënyrë paqësore ka gjetur një mënyrë për t’i treguar botës se dashuria mbizotëron mbi gjithçka, edhe mbi urr ejtj en.Ata kanë zgjedhur të kërcejnë salsa dhe të shijojnë një moment romantik në mes të autostradës 101, duke lënë në tr af ik shumë makina dhe duke sh ka kt uar një skenë k ao tike.

Njerëzit e bll ok u ar në t raf ik nuk kanë ditur çfarë të bëjnë tjetër, përveçse të presin dhe të shijojnë vallëzimin e ëmbël të çiftit. Këto pamje shumë shpejt janë postuar në rrj etet soc iale dhe janë shpë rn darë me mijëra herë nga për do rues të shumtë të internetit, ku nuk kanë munguar komentet pozitive, por dhe ato neg at ive në drejtim të tyre.shtype rek.lamen dhe shiko vi.deon e plote